8,8 op basis van 139 beoordelingen
Vragen of advies nodig? Bel 024 6750137

Algemene Voorwaarden de gymzaal

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, informeren wij middels deze weg over onze algemene voorwaarden. Hiermee weet je waar je aan toe bent en wat je van de gymzaal mag verwachten.

Abonnementsvoorwaarden: 

Betaling
Bij alle abonnementen hanteert de gymzaal maandelijkse incasso’s, tenzij anders afgesproken. Deze abonnementen worden telkens aangegaan voor één maand (doorlopend), 3 maanden (eindig), 6 maanden (eindig) of 12 maanden (eindig) met een opzegtermijn van één kalendermaand. Het is alleen mogelijk om het maandelijks doorlopende abonnement te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. De abonnementen van 3,6 of 12 maanden kunnen alleen beëindigd worden wanneer de abonnementhouder qua fysieke of mentale gezondheid het abonnement niet kan continueren. De vervaldatum is altijd de eerste dag van de maand. Voorbeeld: Als u opzegt per 6 oktober, stopt de incasso per 1 december. Na iedere maand wordt het doorlopende abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij door klant anders wordt aangegeven. De abonnementsvormen met een bepaalde tijd worden niet stilzwijgend verlengd. De abonnementhouder krijgt minimaal één maand voor het aflopen van een abonnement met bepaalde tijd bericht waarop hij/zij evt. wijzigingen door kan geven of verlengen.          Elk jaar worden op 1 januari de prijzen geïndexeerd. 

Opzeggen
Beëindiging van een abonnement dient te geschieden per e-mail of per opzegformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat). Mondelinge of telefonische opzeggingen zijn niet rechtsgeldig.

Restitutie
Restitutie van abonnementsgeld is onder bepaalde voorwaarden mogelijk in overleg met de directie. 

Misbruik
Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk. De Gymzaal houdt zich het recht voor om in geval van misbruik uw abonnement op te heffen. Ook in geval van onbehoorlijk gedrag kan De Gymzaal het lidmaatschap (tijdelijk) stopzetten. 

Aantal deelnemers per les
Voor alle lessen geldt een minimum en maximum deelnemersaantal, dit verschilt per groepsles. 

Openingstijden
De gymzaal is voor fitness geopend op de aangekondigde tijden. Gedurende feestdagen is het aantal openingsuren en aanbod beperkt. Kijk voor de meest actuele openingstijden op de website (www.degymzaal-fitness.nl )

Aanvang lessen
U kunt de sportzaal betreden op het aangegeven tijdstip. Graag een moment geduld tot de vorige groep sporters de zaal heeft verlaten. In overleg met de sportcoach die de groep leidt kan hiervan afgeweken worden. 

Deelname
Deelname aan onderdelen van het programma van de gymzaal is alleen mogelijk met een geldig abonnement. De minimum leeftijd voor deelname aan onderdelen van het programma is achttien jaar. Bij jongere deelnemers kan in overleg met de fysiotherapeut en de sportcoach worden bekeken of deelname geen bezwaar is. 

Uitval lessen
Tijdens de groepslessen van de gymzaal streven wij ernaar om bij afwezigheid van sportcoach voor passende vervanging te zorgen. Dit kan zijn in de vorm van een andere sportcoach of, bij uitzondering, een stagiaire werkzaam bij de fysioo. 

Gebruik handdoek
Het gebruik van een handdoek is verplicht bij alle activiteiten. 

Schoeisel
Zaal/sportschoenen zijn verplicht. Wij verzoeken u uw zaalschoenen mee te brengen en pas in de wachtruimte van de gymzaal aan te doen. 

Gevonden voorwerpen
Voor vragen over gevonden voorwerpen kunt u zich wenden tot het secretariaat. 

Aansprakelijkheid
De gymzaal is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan de gymzaal u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. 

Klachtenprocedure
Als u klachten of opmerkingen heeft, kunt u een klachtenformulier invullen. Deze is verkrijgbaar bij het secretariaat. De klacht komt dan gegarandeerd op de juiste plaats terecht. Op het formulier kunt u tevens aangeven of u een reactie van de gymzaal wenst. 

Consumpties
U kunt zich in onze wachtruimte gratis voorzien van koffie, thee en water. Het is verstandig om zelf een bidon/flesje mee te nemen om tijdens het sporten te kunnen drinken. 

Roken
In het hele gebouw en voor de hoofdingang geldt een rookverbod. 

Parkeren
Onze praktijk beschikt over parkeer- en stalling gelegenheid voor auto`s en fietsen. 

Adreswijziging
Indien u verhuist, kunt u uw nieuwe adres doorgeven bij het secretariaat of per e-mail. 

Gemiste lessen inhalen
Wanneer u verhinderd bent aan een les deel te nemen, mag u deze les binnen 4 weken inhalen. Dit inhalen gebeurt altijd in overleg met het secretariaat of de sportcoach en binnen de abonnementstermijn.

De gymzaal wenst u veel sportplezier!                                                                              

Daarom kies je voor de gymzaal

  • Dé fitness-specialist in Nijmegen, Beuningen en Bergharen
  • Voor preventie van klachten of een revalidatietraject
  • Onderdeel van de fysioo
8,8
gemiddeld uit
139 beoordelingen
‘‘Persoonlijke en nuttige beweeglessen!’’
Goede hulp bij de oefeningen en persoonlijke aandacht.